top of page

Behoefte op persoonlijk niveau of als team aan een stap vooruit?

Wij zorgen voor op maat gemaakte inspirerende trainingen, procesbegeleiding en coachgesprekken op basis van de reis van de held.

Meer over de reis van de held

Inwijding

Iedereen is de held van zijn eigen levensverhaal. Ons eigen leven volgt een universeel en tegelijkertijd uniek patroon, zoals dat door de wetenschapper Joseph Campbell is beschreven in “de reis van de held”. “De reis” is gestoeld op een analyse van (religieuze)verhalen, sagen en grote mythes uit alle culturen in de wereld. In de reis worden 12 fasen onderscheiden om te duiden waar de held zich begeeft in zijn ontwikkeling. De herkenning van dit patroon geeft betekenis aan hetgeen jezelf overkomt. Ze houden een opdracht in en stellen je voor keuzes: op welke bestemming richt ik mij en welke valt af? Wanneer ben ik geslaagd en wat moet ik daarvoor opofferen? Door het gebruik van inspirerende filmbeelden word je verrassend snel inzicht geboden in je eigen positie of dat van een groep. Een van de krachtige aspecten van “de reis van de held” is dat het inzicht geeft in paradoxen, waarmee we dagelijks in ons leven, werk of relaties te maken hebben. Het geeft ons inzicht en kracht om grootse uitdagingen, zoals tegelijkertijd bezuinigen en vernieuwen, aan te kunnen.Bij de inwijding is de vraag: wat wil ik of mijn team leren? Deze leervraag wordt geïllustreerd met indringende filmfragmenten die passen bij de 12 fasen van ‘de reis’. Daardoor maak je het letterlijk mee en kun je een verband leggen tussen je leervraag en het universele. Iedereen is tegelijkertijd bijzonder – waarom overkomt mij dit? – en gewoon – het komt in de beste families voor. En je komt voor vragen te staan: hoe draagt deze ogenschijnlijke catastrofe bij aan mijn persoonlijke of organisatie ontwikkeling? Hoe nemen we de regie weer in eigen hand? Verdieping op het niveau van de paradoxen helpt bij het maken van essentiële veranderingen en keuzes in het leven. Doordat reflectie wordt gestimuleerd geeft de reis van de held tevens inzicht in de effecten van je handelen op anderen. Daardoor is ‘de reis’ ook geschikt voor de ontwikkeling van groepen. Marc van den Hoop van Simply Special neemt je mee op deze reis. Door het gebruik van enorm krachtig beeld materiaal kan met weinig tijdsinvestering veel bereikt worden.

Persoonlijke diepgang
Na de inwijding wordt aan de hand van drijfveren en competenties gewerkt aan de reflectie op het eigen ik. De volgende thema’s en vraagstukken kunnen aan de orde komen, afhankelijk van wat er speelt: ‘wat zijn mijn drijfveren?’, ‘waar ben ik sterk in en wat zijn mijn kwetsbaarheden?’, ‘wat of wie inspireert mij?’ en ‘wat ergert mij en wat zegt dat over mijzelf?’ Of heel praktisch: ‘hoe ga ik om met een situatie die tegelijkertijd chaotisch en ordelijk is?’ Dergelijke tegenstrijdigheden of paradoxale situaties worden besproken in individuele of gezamenlijke sessies, uiteraard ondersteund met toepasselijke filmbeelden en oefeningen. Ze kunnen afgewisseld worden met coaching op basis van waargebeurde, persoonlijke verhalen, waarbij voorop staat dat iedereen een unieke heldenreis onderneemt. En wat blijkt: deze diepe dalen en hoge toppen dienen een doel.

Geestverwantschap
Met de reis van de held kan op een inspirerende wijze gewerkt worden aan teamvorming en geestverwantschap, vooral bij teams die een veranderproces moeten leiden en geconfronteerd worden met paradoxale situaties. De verschillende fasen uit het model lenen zich uitstekend om de volgende spannende vragen op tafel te leggen: ‘wat bied jij je teamgenoten aan ervaring?’, ‘waar verwacht jij weerstand en hoe ga je hiermee om?’, ‘wie hebben we nodig om succes te boeken?’ of simpelweg ‘wanneer zijn we blij en hoe vieren we dat?’ of ‘welke moeilijke besluiten moeten we nemen?’. Kortom: ‘ga je mee op reis en wat nemen we mee?’ Het samen van de reis meemaken leidt tot verbinding. Ze weten samen teleurstellingen te incasseren en overwinningen te behalen. Verdieping in de paradoxen helpt bij het maken van moeilijke keuzes. Het geeft inzicht in waar de groep in het veranderproces staat en hoe de groepsleden daar individueel mee om gaan. Een gezamenlijke ‘reis’ aan de hand van verhalende filmbeelden – afgewisseld met oefeningen – heeft een verbindend en louterend effect op het team. De aanpak is direct en effectief.

bottom of page